Για ηλικίες 12 έως 14 ετών
Εφηβικά Τμήματα Η/Υ

Για ηλικίες 12 έως 14 ετών

Επίπεδο Teen


 • Βασική επιδίωξή μας: αποτελεί η προσφορά ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων γνώσεων και η καθοδήγηση προς την απόκτηση της ανάλογης πιστοποίησης. Το συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνει την ενασχόληση των μαθητών με:
  • Microsoft Office Word
  • Microsoft Office Excel
  • Microsoft Office Power Point
  • Παραγωγή διαφημιστικού σποτ– video (Movie Maker)
  • Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop)
  • Επεξεργασία Video (Premiere)
 • Πρόθεσή μας: Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία που έχει η πιστοποιημένη γνώση εκμάθησης Η/Υ και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους κάνοντας τα πρώτα βήματα στο πεδίο των εξετάσεων.
 • Στόχος μας: Η συμβολή στη διαμόρφωση αυτοδύναμων μαθητών με οξυμένη κριτική ικανότητα, σκέψη και με αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητές τους.
 • Μέριμνά μας: Η συναίσθηση των αναγκών των παιδιών μας και η δημιουργία ενός μαθητικού περιβάλλοντος που θα ευνοεί την εξέλιξη των προσωπικοτήτων τους.