Πιστοποιημένα Σεμινάρια στις Πρώτες Βοήθειες

Πιστοποιημένα Σεμινάρια στις Πρώτες Βοήθειες

BLS…


Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και τη διαχείρισή τους. Στην εκπαίδευση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής περιλαμβάνεται η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών ενοτήτων.Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα υψίστης σημασίας όπως η έγκαιρη προετοιμασία, η ορθή αξιολόγηση και η αντιμετώπιση περιστατικών, που θέτουν στο στόχαστρο την ανθρώπινη ζωή..

Στη διδακτέα ύλη εμπεριέχονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
 • Αναπνευστική παύση
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
 • Έμφραξη αναπνευστικής οδού
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • Αναίσθητος πάσχοντας
 • Κλήση Υπηρεσιών Υγείας
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 • Θέση ανάνηψης

Διαρκεί 6 ώρες

Η πιστοποίηση των εκπαιδευομένων γίνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτής εξέτασης (πολλαπλής επιλογής) και πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι.

Δεν προβλέπει προαπαιτούμενες γνώσεις.

Διάρκεια Πιστοποίησης: 2 έτη.

Προσαρμόζουμε και καλύπτουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες σας σε κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει, πως η ύλη τροποποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες σας, π.χ σε παιδιατρικές, επείγοντα στο χώρο εργασίας τραύματα και ασθένειες. Επιπλέον, στα σχόλια της δήλωσης συμμετοχής μπορείτε να συμπληρώσετε τις δικές σας επιθυμητές μέρες και ώρες διεξαγωγής της εκπαίδευσής σας και εμείς θα σας καλέσουμε!

Δήλωση Συμμετοχής

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο 27310.81111 ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας