Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων – Ανανέωση πιστοποιητικού

Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων – Ανανέωση πιστοποιητικού

Ανανέωση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων


Σύμφωνα με τη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την οποία μπορείτε να μελετήσετε στο σύνδεσμο της επίσημης σελίδας, όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων έχουν την υποχρέωση κατά τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού τους να προβούν σε ανανέωσή του μέσω εξετάσεων.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης, ως επισήμως αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, τελεί χρέη εξεταστικού κέντρου που αφορούν την εξέταση που αποσκοπεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων.

  • Σε εμάς θα πιστοποιηθείτε στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, ώστε να προμηθεύεστε από τον γεωπόνο σας τα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιείτε. Η πιστοποίηση αυτή βάση νόμου ισχύει για πέντε έτη, ξεκινώντας από την ημερομηνία επιτυχούς απόκτησής του. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο ανώτατο χρονικό όριο των έξι μηνών πριν την εκπνοή της ισχύος του κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί εκ νέου.
  • Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που αγοράζετε γεωργικά φάρμακα είτε ως επαγγελματίες αγρότες, είτε για οικιακή χρήση ( για τον κήπο, το χωράφι ή το αμπέλι σας).
  • Σας επισημαίνουμε ότι χωρίς την πιστοποίηση, δε θα μπορείτε να προμηθευτείτε νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
  • Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της εξέτασης σε ολόκληρη την Ελλάδα!

    Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στο 27310 81111 για να ενημερωθείτε για την ώρα διεξαγωγής της εξέτασης.

    Your success, our business!

Δήλωση Συμμετοχής