Αγγλικά για ενήλικες
Επιμόρφωσης, Σεμινάρια

Αγγλικά για ενήλικες

Μαθήματα Αγγλικών για Ενήλικες

Ενδιαφέρεσαι να ξεκινήσεις μαθήματα Αγγλικών; Εμπιστεύσου το Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης και τους έμπειρους καθηγητές και καθηγήτριές του και ξεκίνα τα μαθήματά σου άμεσα με τον πιο οικονομικό τρόπο. Εξειδικευόμαστε στη διδασκαλία ενηλίκων και φροντίζουμε τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή μας ξεχωριστά. Όλα τα μαθήματά μας προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών τόσο από πρακτικής όσο και από εκπαιδευτικής απόψεως.

Η νέα Ευρώπη, το γεγονός ότι τα Αγγλικά είναι η γλώσσα του εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ότι θεωρούνται προαπαιτούμενη γλώσσα για κάθε είδους δουλειά αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς καθώς και το μέσον επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους συναλλαγές τα καθιστούν πρώτη γλώσσα στις προτιμήσεις σπουδαστών και εργαζομένων. Περίπου 450 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι τα μιλούν ως δεύτερη γλώσσα. Είναι η επίσημη ή ημιεπίσημη γλώσσα σε πάνω από 60 χώρες του κόσμου. Διεθνείς Οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή , καθώς και συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συνεδριάζουν ή χρησιμοποιούν τα Αγγλικά ως κύριο επικοινωνιακό μέσον.

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Τα πιστοποιητικά Test of Interactive English περιλαμβάνονται στα υποδείγματα φορέων του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Γ) και γίνονται δεκτά για τα επίπεδα Άριστης (Γ2/C2), Πολύ καλής (Γ1/C1), Καλής (Β2) και Μέτριας (Β1) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Τι είναι το Test of Interactive English

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται σε 20 εργάσιμες μέρες μετά την εξέταση.

Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόδοση μετριέται με βάση το τι μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και σύμφωνα με το τι αναμένεται να μπορεί να κάνει, επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τι μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου .

Η μορφή της εξέτασης TIE

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 • Προφορική εξέταση (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί)
 • Γραπτή εξέταση (διαρκεί 60 λεπτά).

Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Ο υποψήφιος για τις εξετασεις TIE απαιτείται να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία:

 • πρέπει να διεξάγει μια έρευνα (investigation / mini-project)
 • πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο / graded reader της απόλυτης επιλογής του/της στα Αγγλικά
 • πρέπει να παρακολουθήσει ένα νέο που προβάλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (news story)

Ο υποψήφιος πρέπει να δημιουργήσει ένα βιβλίο καταγραφής (logbook) της προετοιμασίας του για την εξέταση ΤΙΕ. Πρόκειται για ένα σημειωματάριο στο οποίο ο υποψήφιος καταγράφει τις πληροφορίες που αφορούν όλα όσα αφορούν την προετοιμασία που απαιτείται όπως αναφέρεται παραπάνω.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει το logbook του μαζί του στην προφορική εξέταση και εφόσον το επιθυμεί και στη γραπτή. Παρόλο που το logbook δεν βαθμολογείται, το πιστοποιητικό TIE περιέχει την ακόλουθη δήλωση: ‘This award is supported by a logbook produced by the candidate in fulfilment of test requirements’.

Η προφορική εξέταση

Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος παίρνει μέρος σε μια συνέντευξη που διαρκεί 25 – 30 λεπτά για κάθε δύο υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να φέρουν μαζί τους στην προφορική εξέταση τα παρακάτω:

 • Το logbook
 • το βιβλίο/graded reader που έχουν διαβάσει

Προσοχή: Οι υποψήφιοι που δεν φέρουν μαζί τους τα παραπάνω δεν δικαιούνται να πάρουν μέρος στην εξέταση.

Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση

Η κλίμακα βαθμολόγησης του ΤΙΕ χρησιμοποιεί την κλίμακα αξιολόγησης του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης ως εξής:

 • ‘Αριστη γνώση: C2
 • Πολύ καλή γνώση: C1, C1+,
 • Καλή γνώση: B2, B2+
 • Μέτρια γνώση: B1, B1+,
 • Βασική γνώση: A2, Α2+
 • Στοιχειώδης γνώση: Α1

Ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό που καταγράφει την απόδοσή του κατά την ημέρα της εξέτασης βάσει της παραπάνω κλίμακας, δηλαδή δεν επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει σε ένα επίπεδο αλλά του απονέμεται το επίπεδο της απόδοσής του.

Τόσο τα γραπτά όσο και οι μαγνητοφωνημένες προφορικές εξετάσεις αποστέλλονται στην Ιρλανδία για βαθμολόγηση και έλεγχο.

 

Το Test of Interactive English (TIE) διοργανώνεται από το Advisory Council for English Language Schools (ACELS). Το ACELS είναι κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι.

Δεν προβλέπει προαπαιτούμενες γνώσεις.

Δήλωση Συμμετοχής

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο 27310.81111 ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.