Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
Επιμόρφωσης, Η/Υ για ενήλικες, Προσωπικής Ανάπτυξης, Σεμινάρια

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Train the trainer…


 • Αφορά όλους εσάς που δραστηριοποιείστε στον τομέα της εκπαίδευσης Στελεχών, Πελατών, Συνεργατών και επιθυμείτε να είστε άμεσοι και αποτελεσματικοί αλλά και όλους εσάς που στοχεύετε μακροπρόσθεσμα στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Κοντά μας και μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο θα αποκτήσετε:
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Ικανότητα καθοδήγησης της ομάδας σας.
  • Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ευχέρεια στη διεξαγωγή ομιλιών που θα καθηλώνουν το κοινό σας.
  • Εύρεση μεθόδων που θα ενδυναμώνουν και θα βοηθούν ουσιαστικά τους εκπαιδευομένους σας.

Screenshot_2