Τμήματα Ενηλίκων

Τμήματα ενηλίκων…


Σε εμάς θα βρείτε ευέλικτα προγράμματα για την σωστή εκμάθηση υπολογιστών πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις απαιτήσεις σας στα πλαίσια είτε αυστηρά ολιγομελών τμημάτων είτε ιδιαιτέρου μαθήματος.

  • Βασικές δεξιότητες του Office
  • Media
  • Προχωρημένες δεξιότητες του Office
  • E- learning
  • Web design
  • Visual design
  • Train the trainer (Εκπαίδευση εκπαιδευτών)
  • Μαθήματα για εκπαιδευτικούς

Να θυμάστε ότι οι υπολογιστές είναι παντού και η γνώση τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβαδίσουμε με τις ανάγκες μιας άκρως τεχνολογικής εποχής.